Ceník

Ceny za odhady, či znalecké posudky, se liší zejména podle druhu ocenění.

  1. Pro úřední účely (majetkové převody, daň z nabytí nemovitosti, ocenění škod na lese, soudní spory) je nutné vypracovat "úřední" znalecký posudek.
  2. Při prodeji, či koupi lesa, je vhodné si nechat vypracovat tržní ocenění - odhad nebo znalecký posudek.

Ceny úředních ZP

  1. V případě, že zadavatelem znaleckého posudku je orgán veřejné moci, je výše sazby za jednu hodinu práce stanovena vyhláškou.
  2. V případě, že zadavatelem ocenění je jiný subjekt (občan, obec, firma), je odměna za práci věcí dohody.

Ceny tržního ocenění

Ceny se stanoví dohodou mezi zadavatelem a zpracovatelem znaleckého posudku.
Orientačně se ceny za znalecký posudek pohybují takto:

  • do 5 ha výměry cca do 5 000 Kč
  • do 10 ha cca do 10 000 Kč

V případě zvláštních složitostí (rozdrobený majetek, stav lesa zásadně odlišný od LHO, či LHP) ceny narůstají. Ceny za znalecké odhady jsou nižší.